Descan Algemene Bouwwerken

Nieuwbouw of renovatie?
Wij bouwen samen met u aan uw thuis!

  • Descan Algemene Bouwwerken
  • Descan Algemene Bouwwerken
  • Descan Algemene Bouwwerken
  • Descan Algemene Bouwwerken

Privacy Policy

Descan Algemene Bouwwerken hecht belang aan uw privacy. 
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u persoonlijk te contacteren over vragen die u via deze website gesteld hebt.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Descan Algemene Bouwwerken, Papestraat 1 bus 1 - 8870 Izegem,  info@descan.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Descan Algemene Bouwwerken, Papestraat 1 bus 1 - 8870 Izegem,  info@descan.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Descan Algemene Bouwwerken kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Algemene Bouwwerken DESCAN

Wilt u contact opnemen?
Heeft u vragen? 

Descan Algemen Bouwwerken